Projecte Laboratori en Xarxa

Dins el sector de la indústria plàstica un grup d’empreses han creat un Laboratori en Xarxa que els hi permet compartir màquines i fer proves de manera més ràpida i propera, per tant més eficient que les que podien fer fins al moment.

Les empreses posen en comú informació de les màquines que tenen disponibles, i infrautilitzades per tal de ser compartides entre tots els components del grup, i han establert un procediment per sol.licitar les proves a l’empresa que disposi de la màquina necessària

És un projecte obert a incorporar a noves empreses, que ofereixin i necessitin realitzar proves.

 

+ INFO:  972 26 01 52 Ext. 1 per e-mail: carme.busquets@dinamig.cat (Carme Busquets)

t

t