Sector Indústria Plàstica – Projecte AGLOMERA –

Un dels altres sectors d’activitat en els que s’està desenvolupant projectes, fruit del Mapeig Empresarial, és la Indústria Plàstica de la comarca, el què anomanem  AGLOMERA.

Després d’un projecte participatiu entre les empreses que formen part del sector, s’ha començat a treballar de manera conjunta en dos àmbits: formació a mida i recerca d’accions de millora de l’eficiència individual mitjançant la realització de millores col.lectives.

Actualment s’ha començat a treballar en l’estudi de viabilitat d’un laboratori d’anàlisi compartit.

 

+ INFO:  972 26 01 52 Ext. 1 per e-mail: carme.busquets@dinamig.cat (Carme Busquets)