Reempresa Cedeix

Servei d’assessorament i acompanyament en el procés de cessió d’una activitat empresarial en funcionament.

Plataforma on-line on s’inclou la informació de l’empresa en cessió que d’una manera anònima permet donar-se a conèixer i afavoreix la possibilitat de trobar possibles persones interessades.

Procés que compta amb l’acompanyament i assessorament de persones especialistes que certifiquen la informació tan del cedent com del emprenedor interessat, per tal de garantir al màxim les possibilitats d’èxit.