Codi de gestió sostenible

 

Què és el Codi de Gestió Sostenible?

El Codi de Gestió Sostenible és una eina impulsada per la Fundació Privada Garrotxa Líder a partir de l’any 2005 que té per objectiu promoure la implantació de polítiques de gestió socialment responsables a les organitzacions públiques i privades d’aquest territori, com a fórmula per contribuir al seu desenvolupament sostenible.

El CGS consta de 29 articles o compromisos, que defineixen de forma general les mesures que s’han d’adoptar per implantar una política de RSE i que constitueixen, en certa manera, la declaració de principis de l’empresa o organització davant els seus grups d’interès; i de 158 indicadors de caràcter qualitatiu o quantitatiu, que permeten mesurar el nivell de compliment de l’articulat anterior i que són, en si mateixos, un impuls cap a la millora contínua.

El Codi de Gestió Sostenible incorpora un element diferenciador respecte altres guies o eines de mesura de la Responsabilitat Social Empresarial com és la identificació d’una relació específica de 46 indicadors vinculats al concepte de Territori, que permeten posar de relleu la forma i la intensitat amb què les organitzacions/activitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible, en termes de:

  • Foment de l’Economia Autòctona
  • Innovació
  • Intercooperació
  • Valorització i preservació del paisatge i del medi
  • Foment de la identitat sociocultural
  • Millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

DESCARREGA-TE’L!