Empreses Lingüísticament Responsables

empreses lingüísticament responsables Garrotxa

 

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) dibuixa un model d’empresa compromesa amb el territori i que incorpora els valors mediambientals, socials i també lingüístics i culturals com a marca de millora contínua.

Les empreses lingüísticament responsables apliquen aquests valors en el seu estil de gestió perquè saben que totes les llengües no només són elements econòmics d’impacte en els mercats sinó que representen una connexió amb la cultura del territori on s’ubiquen.

Nous terminis d’adhesió per al 2021 oberts a Procés de sol·licitud

 

Context Covid-19 i adhesions 2021

La situació excepcional viscuda durant el 2020, que encara dura, ha trastocat tota l’activitat econòmica i social, i ha impedit que poguéssim desenvolupar amb normalitat el projecte Empreses lingüísticament responsables.

S’ha treballat en les fases 1 i 2 del projecte i, tan aviat com ho permeti la situació, es reprendran les fases 3 i 4.També s’aniran fent les auditories gradualment, tan bon punt millorin les circumstàncies.

Malgrat tot, no es vol paralitzar el projecte i s’obre el termini d’adhesió per a les empreses noves que vulguin optar a l’acreditació ELR (empresa lingüísticament responsable). El tràmit es pot fer de l’1 al 31 de març i només cal baixar la sol·licitud de la primera fase (és a l’apartat “Procés de sol·licitud”), omplir-la i registrar-la telemàticament al Consell Comarcal de la Garrotxa (avinguda de l’Onze de Setembre, 22, baixos, d’Olot) per mitjà d’instància.

Descripció del projecte

El projecte consta de quatre fases, cadascuna de les quals és anual i treballa uns aspectes concrets de la gestió empresarial, sempre relacionats amb llengua. Cal començar per la primera fase i anar avançant, si es vol. Al final de cada fase es comprova que els compromisos adquirits s’han tirat endavant i, si és així, l’empresa obté una acreditació.

L’empresa es compromet amb el projecte signant l’acord d’adhesió que pertoqui segons la fase de treball en què es trobi.

 • FASE 1: Imatge externa. L’empresa vol ser lingüísticament responsable en el territori, i per això es compromet a:
 1. Tenir la pàgina web també en català, i que sigui clara i correcta.
 2. Garantir que l’atenció al client es pugui fer en català.
 3. Tenir la retolació interna i externa almenys en català.
 • FASE 2: Comunicacions de l’empresa. L’empresa vol ser lingüísticament responsable com a organització, i per això es compromet a:
 1. Tenir en català clar i correcte els documents de més difusió externa (com fullets d’oferta de serveis, programa d’activitats, anuncis, factures, rebuts o tiquets de caixa, missatges de correu electrònic predeterminats o de resposta automàtica, etc.)
 2. Fer formació al personal sobre les eines de consulta a la xarxa per aconseguir l’autonomia lingüística.
 • FASE 3: Relació de l’empresa amb el territori. L’empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s’ubica i, per tant, amb la llengua d’aquest territori, i per això es compromet a:
 1. Adoptar criteris de valoració dels coneixements de català en la incorporació de personal (sempre d’acord amb la categoria laboral i el lloc de treball).
 2. Analitzar el nivell lingüístic del personal de l’empresa i facilitar, a qui convingui, una formació en llengua, presencial o en línia.
 • FASE 4: Relació de l’empresa amb la cultura del territori. L’empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s’ubica i, per tant, amb la cultura d’aquest territori, i per això es compromet a:
 1. Difondre el Voluntariat per la llengua entre els seus treballadors i fomentar que hi participin, ja sigui com a voluntaris o com a aprenents.
 2. Participar de la cultura del territori col·laborant-hi d’alguna manera (essent patrocinadors d’alguna activitat, fent difusió dels actes culturals, etc.).

 

SEGUIMENT DEL PROJECTE ELR

Durant cadascuna de les fases del Projecte ELR les empreses compten amb el suport dels professionals del Servei de Català, que van fent un seguiment de la feina i mantenen contacte amb cada empresa per correu electrònic o per telèfon. També compten amb el suport de DinàmiG Turisme Garrotxa, col·laboradors del Projecte ELR.

El Projecte ELR és una línia de treball del Consorci per a la Normalització Lingüística i DinàmiG, darrere dels quals hi ha les institucions següents: Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura), Ajuntament d’Olot, Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa.

 

 

 

Procés de sol.licitud

Termini:  Obert de de l’1 de març del 2021 al 31 de març del 2021

Si voleu aclarir algun concepte relacionat amb els tràmits per a l’acreditació ELR, podeu trucar al Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, telèfon 972 27 09 02, o anar-hi directament: carrer de Joan Pere Fontanella, 3, d’Olot

Les empreses tenen 1 mes per adherir-se al projecte. Per fer-ho, han d’omplir la sol·licitud (imprès adhesió) i adjuntar-la al tràmit d’instància genèrica del Consell Comarcal de la Garrotxa. Enllaç del tràmit d’instància: http://bit.ly/InstConsell

Totes les instàncies registrades al Consell Comarcal seran derivades al Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, que és qui gestiona el projecte ELR. El SC d’Olot-la Garrotxa garanteix la confidencialitat de les dades, que seran tractades només per a la finalitat per a la qual es recullen.

El SC d’Olot-la Garrotxa es posarà en contacte amb l’empresa sol·licitant durant el mes d’abril per explicar-li detalladament el projecte i establir els compromisos i el calendari de treball. Al final de cada fase (és a dir, a finals de cada any), caldrà tenir el full d’auditoria a punt perquè l’auditor comprovi l’execució dels compromisos adquirits.

Acord d’adhesió fase 1: ELR-imprès adhesió fase 1

Acord d’adhesió fase 2 (no disponible)

Acord d’adhesió fase 3 (no disponible)

Acord d’adhesió fase 4 (no disponible)

Empreses adherides 2017
Empreses adherides 2018 - Fase 1

MotoFast

Corriol Serveis Educatius

Coaching Altitude

Twittink

La Deu Restaurant

Ferrer Xocolata

Bones Rutines-Mas Garganta

Empreses adherides 2018 - Fase 2

Hotel la Ferrereria

La Quinta Justa

L’Arcada de Fares

Hotel la Perla

En Ruta

Can Felicià

Tosca-Serveis Ambientals

Restaurant Font Moixina

ATMA SLU

La Rectoria de Sant Miquel de Pineda

Fageda Fundació

Hotel Riu Fluvià

Empreses adherides 2019

Fase 1

Restaurant la Brasera

Can Menció, SL

Rísum

Som Mobilitat

Solfa Food/B-Crek

 

Fase 2

La Deu Restaurant

Coaching Altitude

Corriol Serveis Educatius

Twittink

Ferrer Xocolata

 

Fase 3

Restaurant la Quinta Justa

La Fageda Fundació

En Ruta

Hotel Mas la Ferreria

Hotel Riu

Restaurant Font Moixina