Empreses Lingüísticament Responsables

 

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) dibuixa un model d’empresa compromesa amb el territori i que incorpora els valors mediambientals, socials i també lingüístics i culturals com a marca de millora contínua.

Les empreses lingüísticament responsables apliquen aquests valors en el seu estil de gestió perquè saben que totes les llengües  no només són elements econòmics d’impacte en els mercats sinó que representen una connexió amb la cultura del territori on s’ubiquen.

Descripció del projecte

El projecte consta de quatre fases, cadascuna de les quals és anual i treballa uns aspectes concrets de la gestió empresarial, sempre relacionats amb llengua. Cal començar per la primera fase i anar avançant, si es vol. Al final de cada fase es comprova que els compromisos adquirits s’han tirat endavant i, si és així, l’empresa obté una acreditació.

L’empresa es compromet amb el projecte signant l’acord d’adhesió que pertoqui segons la fase de treball en què es trobi.

 • FASE 1: Imatge externa. L’empresa vol ser lingüísticament responsable en el territori, i per això es compromet a:
 1. Tenir la pàgina web també en català, i que sigui clara i correcta.
 2. Garantir que l’atenció al client es pugui fer en català.
 3. Tenir la retolació interna i externa almenys en català.
 • FASE 2: Comunicacions de l’empresa. L’empresa vol ser lingüísticament responsable com a organització, i per això es compromet a:
 1. Tenir en català clar i correcte els documents de més difusió externa (com fullets d’oferta de serveis, programa d’activitats, anuncis, factures, rebuts o tiquets de caixa, missatges de correu electrònic predeterminats o de resposta automàtica, etc.)
 2. Fer formació al personal sobre les eines de consulta a la xarxa per aconseguir l’autonomia lingüística.
 • FASE 3: Relació de l’empresa amb el territori. L’empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s’ubica i, per tant, amb la llengua d’aquest territori, i per això es compromet a:
 1. Adoptar criteris de valoració dels coneixements de català en la incorporació de personal (sempre d’acord amb la categoria laboral i el lloc de treball).
 2. Analitzar el nivell lingüístic del personal de l’empresa i facilitar, a qui convingui, una formació en llengua, presencial o en línia.
 • FASE 4: Relació de l’empresa amb la cultura del territori. L’empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s’ubica i, per tant, amb la cultura d’aquest territori, i per això es compromet a:
 1. Difondre el Voluntariat per la llengua entre els seus treballadors i fomentar que hi participin, ja sigui com a voluntaris o com a aprenents.
 2. Participar de la cultura del territori col·laborant-hi d’alguna manera (essent patrocinadors d’alguna activitat, fent difusió dels actes culturals, etc.).

 

SEGUIMENT DEL PROJECTE ELR

Durant cadascuna de les fases del Projecte ELR les empreses compten amb el suport dels professionals del Servei de Català, que van fent un seguiment de la feina i mantenen contacte amb cada empresa per correu electrònic o per telèfon. També compten amb el suport de DinàmiG_Turisme Garrotxa, col·laborador del Projecte ELR.

El Projecte ELR és una línia de treball del Consorci per a la Normalització Lingüística i DinàmiG, darrere dels quals hi ha les institucions següents: Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura), Ajuntament d’Olot, Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa.

 

 

 

Procés de sol.licitud

Termini:  Obert del 7 de gener del 2019 al 28 de febrer del 2019.

Si voleu aclarir algun concepte relacionat amb els tràmits per a l’acreditació ELR, podeu trucar al Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, telèfon 972 27 09 02, o anar-hi directament: carrer de Joan Pere Fontanella, 3, d’Olot

Les empreses tenen dos mesos per adherir-se al projecte. Per fer-ho, han d’imprimir-se la sol·licitud, omplir-la i portar-la a Dinàmig. Aquí es registra i se n’envia una còpia al Servei de Català, que es posarà en contacte amb l’empresa durant el mes de març per explicar-li detalladament el projecte i establir els compromisos i el calendari de treball. Al final de cada fase (és a dir, a finals de cada any), caldrà tenir el full d’auditoria a punt perquè l’auditor comprovi l’execució dels compromisos adquirits.

Acord d’adhesió fase 1: ELR-imprès adhesió fase 1

Acord d’adhesió fase 2: ELR-imprès adhesió fase 2 . Trieu l’horari de la formació clicant aquí: Formulari d’inscripció: Recursos lingüístics a la xarxa

Acord d’adhesió fase 3: ELR-imprès adhesió fase 3

Empreses adherides 2017
Empreses adherides 2018 - Fase 1

 

MotoFast

Corriol Serveis Educatius

Coaching Altitude

Twittink

La Deu Restaurant

Ferrer Xocolata

Bones Rutines-Mas Garganta

Empreses adherides 2018 - Fase 2

Hotel la Ferrereria

La Quinta Justa

L’Arcada de Fares

Hotel la Perla

En Ruta

Can Felicià

Tosca-Serveis Ambientals

Restaurant Font Moixina

ATMA SLU

La Rectoria de Sant Miquel de Pineda

Fageda Fundació

Hotel Riu Fluvià