Memòries de sostenibilitat

L’adhesió al Codi de Gestió Sostenible,  implica el compromís de posar en valor la RSE a través de la publicació d’una memòria de sostenibilitat, acreditant que l’organització:

  • Optimitza la seva gestió empresarial, incorporant valors de respecte per l’entorn i per les persones.
  • Posa en valor la seva Responsabilitat Social Empresarial i millora la reputació corporativa, a través de la publicació de la memòria de sostenibilitat.
  • Dona valor afegit a la gestió responsable, indicant i posant de relleu les especificitats i singularitats del territori (identitat territorial) on està ubicada l’organització i la forma com aquesta contribueix al seu desenvolupament sostenible i equilibrat (valorització del territori).