Pla Estratègic de Comerç

Una ciutat s’ha de plantejar quin model de comerç té, quina és l’oferta comercial del municipi en relació a la d’altres ciutats, quines són les tendències de compra dels consumidors i quines són les característiques de la ciutat – entorn urbanístic, promoció turística… – per fer els plantejaments de com millorar en el temps a venir. Un Pla Estratègic ha de servir per, una vegada analitzada la situació, definir les actuacions a realitzar entre tots, Ajuntament i comerciants (tant individualment com col·lectiva).

La ciutat des del punt de vista urbanístic, les infraestructures de comunicació i també la normativa del comerç no són les mateixes que fa cinc anys enrere. L’aprovació i entrada en vigor a partir del 2010 de normativa de comerç – obligats per la Directiva europea Bolkenstein -, l’obertura del Túnel de Bracons i l’execució del programa Pla de Barris, entre d’altres, han tingut un efecte molt important en la transformació de la ciutat. Des d’aquesta nova realitat, calia veure com ha canviat el comerç per poder planificar les actuacions per als propers anys a partir d’una eina com és el Pla Estratègic del Comerç.

El document es va encarregar des de l’Ajuntament d’Olot a una empresa externa, seguint una metodologia de treball basada en l’anàlisi de la situació a través d’un procés participatiu (enquestes al carrer, reunions amb el sector del comerç…).

 

PLA ESTRATÈGIC DEL COMERÇ D’OLOT