Associació de Comerciants d’Olot

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT

S’emprenen accions diverses encaminades a promocionar, dinamitzar i  donar suport al petit i mitjà comerç urbà, així com la col·laboració amb l’Associació de Comerciants d’Olot.

Es col·labora amb les campanyes de promoció de l’Associació de Comerciants d’Olot. Aquesta estreta col·laboració tant es desenvolupa mitjançant aportacions econòmiques, com en tasques informatives, de coordinació, de promoció i  organitzatives, així com la realització dels tràmits necessaris per sol·licitar el permís del Shopping Nit.

Algunes altres accions:

  • Campanya Olot Retail: A través de la línia “Projectes Innovadors de Promoció i Dinamització del Comerç local” que presenta la Diputació de Girona, s’ha executat el projecte Olot Retail 2016, per la modernització del comerç local. Un projecte que s’ha executat en 4 fases: Detecció de necessitats, visites a comerços Bcna (Tour Olot Retail), Consultoria personalitzada i aplicació, i prescripció i elevació de necessitats. Directament n’han sortit beneficiats 12 comerços.
  • Campanya Els millors indrets del món. Es varen repartir 65.000 butlletes i hi varen sortir beneficiats un total de 132 comerços (22 de la Plaça Mercat i 110 associats a l’ACO).
  • Gestió i justificació del projecte Espais Actius, també prioritzant els comerços associats.
  • Suport en els tràmits de sol·licitud de subvencions i participació a premis als comerciants de la ciutat.
  • Informar als comerços amb caràcter general dels canvis de normatives que es produeixin, dels dies d’obertura permesa i tancament obligatori, així com de la publicació d’ajuts o subvencions que puguin ser d’interès.

Informació de l’Associació de comerciants d’Olot, aquí: