Guia de Comerç de Barri: Proximitat + Qualitat

El 2015, l’Ajuntament d’Olot va posar a disposició dels olotins i olotines un nou recurs per conèixer els comerços que es poden trobar als barris i al centre de la ciutat. Es tracta de dues Guies on hi consten tots els comerços dels Barris agrupats per categories.

Un projecte que s’ha desenvolupat en dues fases, la primera va incloure tots els comerços dels barris de l’entorn de la ciutat, i la segona recull la informació de tots els comerços del centre de la ciutat, aconseguint d’aquesta manera poder disposar d’informació de la totalitat de comerços d’Olot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulteu la Guia de comerç de Barris en el següent enllaç: Guia_Comerç-de-Barri-2015.

Consulteu la Guia de comerç del Centre en el següent enllaç: Guia Comerç del Centre 2015

Les guies pretenen esdevenir un recurs a través del qual tots els ciutadans puguin conèixer i disposar d’informació i dades de contacte dels establiments, classificats segons la tipologia de producte que ofereixen i situats amb un plànol per tal de facilitar-hi l’accés. La Guia està disponible en format paper i també es pot consultar en línia en aquesta mateixa pàgina web.

A l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, hi podeu passar a recollir els exemplars.