UNA DIAGNOSI SOBRE ELS HÀBITS DE CONSUM I COMPRA A LA CIUTAT

L’Ajuntament d’Olot amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants impulsa una diagnosi que, a més de la percepció dels consumidors sobre el comerç local, també vol conèixer els seus costums i preferències de compra. A partir dels resultats d’aquest estudi es planificaran les properes accions de dinamització comercial.

 

El comerç constitueix una de les principals activitats econòmiques, socials i turístiques de la ciutat per la seva contribució a la generació de llocs de treball i pel pes que representa en l’estructura productiva. Segons dades de l’Observatori Econòmic Social i Medi Ambiental de la Garrotxa, 12.841 persones (54,2%) treballa en el sector serveis a la comarca dels quals 4.116 (17,4%) dins del sector comerç.

La necessitat de disposar d’un informe d’hàbits de compra i de consum d’Olot es planteja amb l’objectiu de disposar d’instruments d’informació i anàlisi que puguin ajudar a identificar els nous hàbits de consum i el perfil del consumidor actual. Així com per a l’elaboració de polítiques municipals en termes de comerç que s’adeqüin a la realitat i a les necessitats del moment i que ajudin a identificar els reptes i les necessitats de la ciutat.

L’estudi té com a objectiu fonamental realitzar una anàlisi profunda del consumidor que compra a Olot, així com conèixer els diferents perfils de consumidors, les seves preferències, hàbits i motivacions de compra. Consistirà en preguntes on es valorarà l’oferta comercial, l’evolució, les freqüències de compra, l’ús de les diferents tipologies d’establiments i de productes, l’ús d’internet, la compra de productes de proximitat, els motius de compra i no compra a Olot, l’experiència de compra i el poder d’atracció a nivell comarcal. Així doncs, aportarà informació per analitzar els fluxos, comportaments i motivacions dels compradors a l’hora de realitzar la despesa al municipi, als barris o fora d’aquest.

Les dades per a l’elaboració de l’estudi s’obtindran a partir d’un qüestionari que es realitzarà a una mostra significativa i representativa del municipi. Un 60% de les enquestes es realitzaran sobre el terreny i un 40% mitjançant una enquesta telefònica. Els enquestats han de ser majors de 18 anys (dones i homes) amb el perfil més variat possible.

El qüestionari tindrà una durada d’uns 7 minuts i s’adreçarà a residents i no residents a la ciutat per poder avaluar, a posteriori, el poder d’atracció comercial d’Olot com a capital de comarca. També servirà per conèixer on van a comprar els residents d’Olot en cas que no ho facin a la ciutat.

L’estudi s’iniciarà a mitjans d’aquest mes de febrer i és previst presentar-ne els resultats la darrera setmana de març dins de la setmana del Comerç de Catalunya.

 

 

Posar al dia les últimes dades del comerç d’Olot

L’anterior estudi sobre el comerç d’Olot data de l’any 2017. En aquella ocasió, l’enquesta “Comerç Plus, una iniciativa que suma” es va fer als comerciants de la ciutat per tal de conèixer les seves necessitats, els seus objectius i inquietuds. Responent una enquesta on line es tractava de recollir i conèixer la seva opinió sobre el sector proposant accions de millora dins del projecte.

Segons es va desprendre de l’enquesta, un 34% dels establiments van obrir el negoci entre els anys 2011 i 2014 mentre que un 32% van aixecar la persiana entre els anys 1976 i 2000, un 18% estava en actiu des d’abans de 1975 i un 16%, després de 2015. Pel que fa al local que ocupaven, el 24’3% dels comerços estaven en espais de propietat, en el que 6 de cada 10 havien fet obres de reforma en els últims deu anys.

Pel que fa als clients més habituals, l’enquesta constatava que tot i que els veïns i veïnes de la Garrotxa són els clients principals dels comerços d’Olot, augmentaven les persones procedents de les comarques més properes. Les compres realitzades per residents d’Osona, Barcelona i Ripollès representaven un 30% dels clients del comerç d’Olot que, en els dos anys anteriors, havia augmentat en un 20% de mitjana.

 

Olot, 4 de febrer de 2019

DinàmiG