Acompanyament empresarial

 

Punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’administració local.

Us ajudem en la realització dels tràmits administratius necessaris per posar en funcionament l’activitat empresarial; facilitem informació, assessorament i donem suport a la seva resolució. S’eliminen càrregues innecessàries i es dóna un servei personalitzat.

Us acompanyem, us orientem i us donem suport en tots els tràmits que heu de realitzar amb l’administració local.

 

Enllaços a: