OSG Serveis Grup

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa OSG Serveis Grup SLU és empresa de serveis dedicada a les activitats de comercialització d’altres de gas, instal·lacions de calefacció, aigua, canvi de calderes, osmosis, descalcificadors, plaques solars, aire condicionat i lampisteria en general.

Realització d’instal·lacions receptores de gas, aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat, energia solar i altres aparells, i adequació a normes a nivell domèstic o industrial.

Servei de revisions preventives, i manteniment d’aparells d’instal·lacions tèrmiques en edificis i reparacions en general d’instal·lacions.

Servei de manteniment anual d’equips i instal·lacions en indústries i comerços.

Estudi i assessorament del rendiment i millora energètica de les instal·lacions.

Centre d’atenció al client de la Companyia de Gas Natural.

Tel: 972240100

CE: admin@osg.cat