Un 84% de les empreses creades que han utilitzat el Servei d’Empresa i Emprenedoria en els darrers 5 anys, mantenen l’activitat.

 

En els darrers cinc anys, els emprenedors que han utilitzat els serveis de l’ Àrea d’Empresa i Emprenedoria d’Olot, ara DinàmiG, han creat unes 120 empreses. el 51% d’aquestes són empreses del sector Serveis, tant a persones com a empreses. El 30% són empreses del sector Comerç i el 20% restant es distribueix entre el sector de l’Hostaleria, Artesans i sector Primari.

La supervivència anual de les empreses creades al Servei al llarg del període estudiat, entre 2012 i 2016, es mou entre el 80 i el 90%. Al 2006 només un 8% de les empreses creades no varen sobreviure el primer any de vida. Al llarg d’aquests darrers anys, les empreses no han superat el seu primer any entre un 12 i un 18%.

Amb data 31/12/16 continuen obertes un centener de les empreses creades, per tant, la supervivència global dels negocis creats en aquests cinc anys és del 84%, només un 16% han tancat la seva activitat.